Voetbal Vereniging Veere
Een vereniging met ± 220 leden, waarvan het 1e in de 4e klasse zaterdag (Zuid 1) speelt.

Contact
Telefoonnummers
Kantine: 0118-506999
Bestuurskamer: 0118-506109 
Adres
Bieweg 3, te Veere

 • blij.JPG
 • aaad1.JPG
 • aaoudenjong.JPG
 • hoedje.JPG
 • aahalvefinal.JPG
 • fkampioen.JPG
 • 15267956_1203898373036788_4307357111904044388_n.jpg
 • omarm.JPG
 • 15284008_1203902259703066_2942930898928605013_n.jpg
 • ajoub.JPG
 • dameszwaluwen.JPG

De algemenen ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op maandag 27 november en zal om 20:00 beginnen. De stukken zullen twee weken van te voren in de bestuurskamer ter inzage liggen, daarnaast zullen de stukken ook digitaal gedeeld worden.

Wij rekenen op uw aanwezigheid.

 

Agenda ledenvergadering:

 

 1. Opening

 2. Vaststellen notulen ledenvergadering 17 november 2016

 3. Mededelingen en ingekomen stukken

 4. Jaarverslag secretaris 2016/2017 **

 5. Verslag kascontrolecommissie

 6. Jaarrekening 2016/2017**

 7. Begroting 2017/2018, inclusief vaststelling contributiebedragen**

 8. Decharge bestuur

 9. Verkiezing kascontrolecommissie

 10. Verkiezing bestuur

  Periodiek aftredend zijn: Secretaris Carla Coenen en Leo Touw. Mevrouw Coenen en de heer Touw zijn herkiesbaar.
  Tevens zal er een nieuwe voorzitter aangesteld worden. Koen de Theije heeft zich kandidaat gesteld.

 11. Uitloting van obligaties

 12. Rondvraag

 13. Sluiting

** Deze stukken liggen 14 dagen, voorafgaand aan de vergadering ter inzage in de bestuurskamer en zijn digitaal verzonden aan dee leden, waarvan onze ledenadministratie een mailadres hebben.. 


PLUS Jeugdtoernooi (klik)
De pagina voor het jaarlijkse terugkerende PLUS jeugdtoernooi. 

Weekbrieven (klik)
Iedere week komen er nieuwe weekbrieven uit met het programma van de senioren- en jeugdelftallen. 

Schema jeugdscheidsrechters (klik)
Voor de jeugdwedstrijden is er een schema met scheidsrechters uit de senioren. Het schema komt per seizoenshelft, als het niet in je planning past is het de bedoeling dat je zelf voor vervanging zorgt. 

Evenementen
Hieronder staan de evenementen die georganiseerd zijn, als het blok leeg is staat er niets op de planning.