De seniorencommissie heeft periodiek overleg met het bestuur over de gang van zaken rondom de seniorenteams. Per seniorenteam is er een aanspreekpunt.

1) Arno Nieuwenhuize (voorzitter);
2) Koen de Theije en Pieter Boone, bestuursleden
3) Paulus Poortvliet, Jurriaan Peterson en Ruben de Looff (eerste);
3) Adriaan Kroese (tweede);
4) Koen de Theije (derde);