Afgelastingen

Bij afgelastingen van wedstrijden, anders dan bij algehele afgelasting door de KNVB, wil er nog wel eens discussie ontstaan over nut en noodzaak daarvan. Er zijn dan een heleboel deskundigen die de genomen beslissing in twijfel trekken. Het is daarom goed de regels ten aanzien van afgelastingen nog eens op een rijtje te zetten.
Wedstrijden kunnen worden afgelast door de KNVB, de eigenaar van de velden, de door de KNVB aangestelde consul en de scheidsrechter. Daarnaast is er nog een door de KNVB aangestelde regioconsul. Deze laatste komt pas in actie als er gerede twijfel bestaat over de afkeuring door de eigenaar of consul.
Onze velden zijn door de gemeente Veere in erfpacht uitgegeven aan de Stichting Beheer Sportcomplex Veere. Daardoor treedt deze Stichting met betrekking tot de afgelastingen in de bevoegdheden van de eigenaar.

De afgelastingen worden gecommuniceerd via de website knvb.nl, de twitteraccounts van de KNVB (incl. de districtsaccounts) en via Voetbal.nl (website en app).
Veere valt onder het district Zuid 1.

KNVB

Het afgelopen seizoen heeft de communicatie rondom de afgelastingen geleid tot opmerkingen en onvrede. Daarom is de procedure gewijzigd.
Uiterlijk op vrijdagavond om 20.00 uur zal bekend gemaakt worden welke wedstrijden voor zaterdag zijn afgelast. In uitzonderlijke gevallen zal dit op zaterdag gedaan worden om uiterlijk 6.00 uur.
De afgelastingen worden gecommuniceerd via de website knvb.nl, de twitteraccounts van de KNVB (incl. de districtsaccounts) en via Voetbal.nl (website en app).
Houd deze de avond voor de wedstrijd dus goed in de gaten.
De teletekstpagina 603 heeft de volgende schermindeling.
De wedstrijden voor zaterdag………………zijn in de volgende districten afgelast:

KNVBCategorie ACategorie B
(incl. alle bekerwedstrijden)
LandelijkX
Noord
Oost
West I
West II
Zuid IX
Zuid II

X = afgelast
Het kan dus zijn dat de KNVB landelijk alles (zowel cat. A en B) afgelast maar het is ook mogelijk dat de afgelasting beperkt blijft tot een bepaalde regio.

Veere valt onder het district Zuid 1.
Alle bekerwedstrijden van zowel de senioren als de jeugd vallen onder categorie A. In de Veerse situatie vallen alle overige wedstrijden, zowel senioren als jeugd en zowel competitie als oefenwedstrijden onder categorie B.

Consul

De door de KNVB aangewezen consul beoordeelt of de toestand van de velden gevaar kan opleveren voor de spelers. Ook neemt hij in zijn overwegingen mee dat als hij de velden goedkeurt het veld dusdanig schade zal oplopen dat het verdere competitieverloop daardoor geschaad kan worden. Is dat zo dan zal hij de wedstrijden afgelasten. Dat geldt zowel voor beker-, competitie- en vriendschappelijke wedstrijden.

Eigenaar

Als de consul van de KNVB de velden heeft goedgekeurd kan degene die de velden namens de eigenaar keurt, in Veere dus Jan Griep, alsnog besluiten de wedstrijden af te gelasten. Hij zal dat doen als hij verwacht dat de velden te veel schade zullen oplopen. In extreme gevallen, bij plotselinge regenval, vorst of andere plotselinge weersveranderingen, kan hij zelfs een wedstrijd die al begonnen is afgelasten.

Scheidsrechter

Uiteindelijk kan ook de scheidsrechter vlak voor de wedstrijd of zelfs tijdens de wedstrijd besluiten de wedstrijd af te gelasten of te staken. Hij zal dit doen als de toestand van het veld of het weer (bijvoorbeeld onweer) gevaar kan opleveren voor de spelers.

Rangorde bij afgelastingen

Bij een gedeeltelijke afgelasting van de velden hebben de elftallen die zijn ingedeeld in een poule die na afloop van de reguliere competitie nog een extra reeks wedstrijden moeten afwerken, voorrang op de overige elftallen. Wedstrijden uit de categorie A moeten bovendien voorrang krijgen boven wedstrijden uit categorie B.

Voor wat de volgorde bij de overige elftallen betreft, kan in overleg tussen de bij de keuring aanwezige verenigingsvertegenwoordigers en de consul een beslissing worden genomen. Het aantal achterstallige wedstrijden van de betrokken thuisspelende elftallen, alsmede het te verwachten aantal bezoekers, zijn factoren die in dit overleg worden betrokken. Het is niet toegestaan op de wedstrijddag een wijziging in een vastgesteld aanvangsuur door te voeren.

Spelen vriendschappelijke wedstrijden bij afgelasting

Het is mogelijk dat bij algehele of gedeeltelijke afgelasting de velden in Veere toch goed bespeelbaar zijn. In dat geval kan in overleg tussen de consul, namens de Stichting Beheer Sportcomplex Veere, en het bestuur van de V.V. Veere besloten worden een vriendschappelijke wedstrijd te spelen.

Informeren van leden en tegenstanders

Zodra de KNVB consul op zaterdagochtend de velden heeft afgekeurd (afhankelijk van de aanvangstijd van de eerste jeugdwedstrijden zo tussen 8.00 en 8.45 uur) belt hij dit door aan de wedstrijdsecretaris jeugd en de wedstrijdsecretaris senioren.
De wedstrijdsecretaris jeugd licht dan direct de begeleiding en tegenstanders van de jeugdwedstrijden in.
De wedstrijdsecretaris senioren belt direct de kantineverantwoordelijke in verband met de kantinebezetting en vervolgens de begeleiding, tegenstanders en KNVB-scheidsrechters van de vrouwen- en overige seniorwedstrijden.

Als een wedstrijd afgelast is zet de wedstrijdsecretaris dit in sportlink. Daardoor staat het ook direct op de website van de VV Veere. Als de KNVB de wedstrijden heeft afgelast staat het natuurlijk al eerder te zien op teletekst onder Zuid 1.
De spelers van alle jeugd-, en seniorenteams moeten in geval van twijfel over al dan niet afgelasting van hun wedstrijd altijd hun trainers / leiders bellen (die worden immers als eersten gewaarschuwd).

Met de consul is afgesproken dat hij vrijdagavond al bekijkt of de kans groot is dat de “vroege” jeugdwedstrijden wel of niet moeten worden afgelast. Afhankelijk van de weersverwachting en de toestand van de velden neemt hij voor deze wedstrijden al op vrijdagavond een beslissing over het al dan niet doorgaan van deze wedstrijden. Voor het afbellen van alle betrokkenen is dat gemakkelijker dan op de vroege zaterdagochtend (tegenstanders zijn soms al onderweg). Het zal duidelijk zijn dat er toch situaties zijn dat er met de keuring van de velden gewacht moet worden tot zaterdagochtend. Dan is het helaas niet altijd te voorkomen dat sommigen voor niets naar de Bieweg komen.
Hiervoor vragen wij begrip.
Nogmaals, voor het geval er een keer iets mis gaat of iemand vergeten wordt te bellen, dan vragen wij daarvoor begrip. We kunnen nu eenmaal niet iedereen gelijktijdig bellen!

Calamiteiten

Behalve dat de velden niet bespeelbaar zijn door zware regenval en vorst zijn er andere (weers)omstandigheden denkbaar op basis waarvan kan worden besloten tot algehele afgelasting. Hierbij valt te denken aan zeer zware storm, ijzel en mist in combinatie met een waarschuwing via radio/televisie van de politie, het KNMI of ANWB.
Onder calamiteiten wordt verstaan:

  • Overlijden lid Koninklijk Huis
  • Andere door de overheid via de media kenbaar gemaakte waarschuwingen om zoveel als mogelijk thuis te blijven.

Onweer

Wanneer vooraf bekend is dat er onweer kan komen dient de scheidsrechter beide assistent-scheidsrechters te vragen alert te zijn op eventuele onweersontwikkelingen.
Onweer wordt gevaarlijk voor spelers, toeschouwers enz. als de tijd die verloopt tussen het zien van de bliksemflits en de daaropvolgende donder minder is dan tien seconden.
Is het tijdsverschil tussen het zien van de bliksem en het horen van de donder minder dan tien seconden is, dan moet de wedstrijd onmiddellijk worden onderbroken.
De wedstrijd kan ten hoogste dertig minuten worden onderbroken. Daarna volgt definitief staken van de wedstrijd.

Extreme hitte/kou

Bij extreme hitte of extreme kou kan de thuisspelende vereniging zelf bepalen of de wedstrijden van JO11 (e-pupillen) en JO9 (f-pupillen) worden afgelast. Dit kan ook gebeuren op verzoek van de bezoekende vereniging. Afgelasting moet uiterlijk plaatsvinden een dag voorafgaand aan de wedstrijden. Wedstrijden van andere categorieën kunnen bij extreme hitte of extreme kou alleen worden afgelast na overleg met de competitieleider van het betreffende KNVB-steunpunt.