Lidmaatschap

Lid worden van onze vereniging? Leuk!

Wanneer je je als spelend of niet-spelend lid wilt aanmelden, kun je dit doen door onderstaand formulier ingevuld en ondertekend in te leveren bij Erwin Houmes. Erwin zijn gegevens: Veerseweg 63, 4351NA Veere, tel. 06-14387604, e-mail: erwinhoumes@hotmail.com
Met dit formulier geef je ook een zogenaamde automatische incasso af voor het innen van je contributie.
Als je lid wordt moet je namelijk ook contributie betalen. Kijk onder verenigingsinfo bij contributie voor meer uitleg.

Van de spelende leden of ouders van minderjarige leden wordt verwacht wordt dat ze minimaal tweemaal een dagdeel beschikbaar zijn per seizoen voor vrijwilligerswerk, hierbij valt te denken aan:

  • Wedstrijd fluiten.
  • Kantinedienst.
  • Klusgroep.
  • Evenementencommissie.
  • Sponsorcommissie.

Als je lid wordt moet je ook contributie betalen. Kijk onder verenigingsinfo bij contributie voor meer uitleg. Leden die een contributieachterstand hebben van langer dan een jaar kunnen geschorst worden van de activiteiten op de club, totdat de achterstand voldaan is.

Twijfel je nog of wil je meer weten? Neem dan contact op met Erwin.

Contributie

Factuur €Incasso €Halfjaar €
Voor 1 juli nog geen 6 jaar50,0045,0022,50
Voor 1 juli nog geen 9 jaar75,0070,0035
Voor 1 juli nog geen 12 jaar87,5082,5041,25
Voor 1 juli 12 maar nog geen 16 jaar 100,0095,0047,50
Voor 1 juli 16 maar nog geen 18 jaar  115,00110,0055,00
Voor 1 juli 18 jaar 175,00170,0085,00
Niet spelend lid   70,0065,0032,50

Bij automatische incasso € 5,00 korting ten opzichte van factuur. Nieuwe leden kunnen alleen per automatische incasso betalen.

Door de ledenvergadering is het bestuur gemachtigd om de contributies met maximaal 5% te verhogen bovenop de inflatie.

De contributies zullen eind november gefactureerd en geïncasseerd worden, bij leden die gekozen hebben om in twee termijnen te betalen wordt in februari de tweede termijn geïncasseerd.

Voor personen, die in de bijstand zitten of anderszins krap bij kas zitten en jeugdleden bij de V.V. Veere hebben kunnen contact opnemen met Dennis Plantinga van het Jeugdsportfonds Zeeland: zeeland@jeugdsportfonds.nl of met de penningmeester.
Hieronder is een toelichting voor het Jeugdsportfonds Zeeland opgenomen.

Jeugdsportfonds Zeeland

Voetballen is leuk, maar het kost ook geld: lidmaatschap, voetbalschoenen en, voor zover dat niet gesponsord wordt, kleding om in te trainen en wedstrijden te spelen.
De Gemeente Veere, Vlissingen en Middelburg willen dat zoveel mogelijk kinderen die
willen sporten, ook kunnen sporten. Daarom nemen die gemeenten deel aan het Jeugdsportfonds.

Kinderen van 4 tot 18 jaar van financieel minder draagkrachtige ouders kunnen via het Jeugdsportfonds Zeeland gaan sporten.
De contributie en eventueel andere sportattributen worden vanuit het Jeugdsportfonds betaald, tot een maximum van € 225,00 per kind per schooljaar.

Wilt u uw kind aanmelden voor het Jeugdsportfonds?
U kunt dat niet zelf doen maar een daarvoor aangestelde intermediair kan dit wel voor u doen. Alleen een erkende intermediair kan een aanvraag indienen. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van uw kind. Denk hierbij aan een leerkracht, een jeugdhulpverlener van Juvent, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker van Maatschappelijk Werk Walcheren. Deze professionals kunnen online een aanvraag voor uw kind indienen.

Het is alleen mogelijk een aanvraag te doen als de gemeente waar het kind woonachtig is, is aangesloten bij het Jeugdsportfonds. De woonplaats van het kind is bepalend. De gemeenten Veere, Middelburg en Vlissingen zijn aangesloten bij het jeugdsportfonds.
Het fonds keert géén geld uit een jeugdigen of ouder(s), maar alleen rechtstreeks aan de aanbieder Bijdragen voor sportkleding en andere attributen worden uitgekeerd in de vorm van een waardebon, die in te leveren zijn bij aangesloten winkels of sportvereniging.

Meer informatie vindt u op de site http://www.jeugdfondssportencultuur.nl. Ook kunt u bellen met de coördinator van het jeugdsportfond, Dennis Plantinga 0113-277106 of mailen naar zeeland@jeugdsportfonds.nl. Dennis is aanwezig op dinsdag en donderdag van 9.00 – 12.00 uur.