Klusclub

De Voetbalvereniging Veere is sinds 1996 geprivatiseerd. Dit betekent dat we zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud aan ons complex, de velden, de groenvoorziening, de verhardingen en de gebouwen. Dit moet door ons zelf of in opdracht en voor rekening van ons uitgevoerd worden. De gemeente Veere betaalt daarvoor jaarlijks een bepaald bedrag. Het is in ons belang dat we zo veel mogelijk zelf doen want dan kunnen we “geld verdienen”. Natuurlijk kunnen niet alle werkzaamheden door vrijwilligers uitgevoerd worden, soms is het gewoon nodig om bedrijven in te schakelen.

Wat we o.a. met vrijwilligers doen is b.v. het zetten van de lijnen op de velden, onderhoud van velden, groenstroken en beplanting en klein/simpel onderhoud aan de gebouwen.

Iedere dinsdagmorgen zijn er enkele enthousiaste vrijwilligers die vanaf ongeveer 8.30 uur tot 12.00 uur allerlei voorkomende werkzaamheden uitvoeren. En om 10.00 uur wordt onder het genot van een bakje koffie o.a. de wedstrijden van zaterdag daarvoor doorgenomen.

Leden van de klusclub: Wim v.d. Weele, Jan Griep, Piet Goedbloed, Kees Dieleman, Gé Boshom, Piet Maas en Lau Jasperse (tevens coördinatie) . Daarnaast wordt indien nodig het gras gemaaid door Jan Griep en de lijnen op de velden gezet door Nico Buijs, Jan v.d. Broeke en John Maljers en Piet de Keuning, coördinator Lau Jasperse.

Wil je ook iets voor de vereniging doen of wil hier je hierover iets meer weten, neem dan contact op met:

Lau Jasperse

tel. 0118-501572

e-mail: jas1407@zeelandnet.nl