SJO Jeugdcommissie

Op deze pagina is het organogram, de uitgangspunten en de invulling van de structuur jeugdcommissie Samenwerkende Jeugdopleiding (SJO) Serooskerke/Veere beschreven.

Gewenste structuur / organogram JC

Uitgangspunten voor gewenste structuur:

 • De structuur moet toekomstbestendig zijn.
 • De invulling van de commissie moet niet locatie gebonden zijn. Geen onderscheid tussen Veere en Serooskerke
 • Het is gewenst om meerdere personen per functie te hebben. Dit geldt met name voor de functies van Technisch Coördinator en Activiteitencoördinator
 • Niet laten leiden door onmogelijkheden van invulling, maar gaan voor de meest optimale situatie
 • Span of control per functie zo beperkt mogelijk houden
 • Het Technisch Coördinatorschap verdelen in 3 categorieën ivm span of control, leeftijdsgelijkheid en spelaspecten (groot veld)
 • Geen onderscheid maken tussen jongens en meisjes qua benadering cq. begeleiding.
 • De gewenste leeftijdscategorieën zijn JO7 t/m JO 12, JO 13 t/m JO16, JO17 t/m JO19
 • Vanuit het hoofdbestuur van elke vereniging minimaal 1 afgevaardigde in JC. Welke rol de afgevaardigde daarbij invult binnen de JC is niet relevant.
 • Een persoon mag meerdere rollen of taken binnen de JC of binnen de vereniging uitvoeren.
 • De TC behandelt zowel de technische als sociale aspecten. Reden: duidelijkheid zowel intern als extern bij wie je moet wezen.
 • Geen Hoofd Technisch Coördinator. Hoofd TC valt onder het hoofdbestuur. Hoofd TC communiceert wel met TC van de JC JO17 t/m JO19.
 • Onder jeugdactiviteiten behoren activiteiten als bijv. bingo en filmavond, maar ook sponsoractiviteiten zoals bijv. sponsorloop en oliebollenverkoop.
 • Indien er gekozen wordt voor een specifiek technisch beleid binnen de SJO dan dit ook aan het begin van het jaar uitdragen naar alle trainers / leiders.
 • Aan het begin van elk seizoen alle trainers en leiders informeren over alles wat relevant is binnen de SJO en teams.