Privacy

V.V. Veere hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. V.V. Veere zal handelen naar de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Namens V.V. Veere zijn er ook nog derde partijen die uw persoonsgegevens verwerken. Ook deze partijen gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Hoe kunt u via onderstaande links lezen: