Sportcomplex

Stichting Beheer Sportcomplex Bieweg

Vanwege de privatisering van de V.V. Veere is de Stichting opgericht op 26 juni 1997. Om haar taken te kunnen uitvoeren ontvangt de Stichting een subsidie van de Gemeente Veere.
De Stichting is verantwoordelijk voor het beheren en onderhouden van de gebouwen en sportvelden van de V.V. Veere. Hierbij moet men denken aan renovatie van de sportvelden, het maaien van de sportvelden, snoeien van de bossage, onderhoud paden en terreinen, schilderen van de gebouwen etc.
Alle werkzaamheden worden uitgevoerd na overleg met het bestuur van de V.V. Veere door vrijwilligers van de V.V. Veere.

Het bestuur van de Stichting is als volgt samengesteld:

  • Piet Baas, voorzitter;
  • Andre Filius, secretaris;
  • Jan Gerritsen, penningmeester.

Consult

Wat doet een consul?

De door de KNVB aangewezen consul beoordeelt of de toestand van de velden gevaar kan opleveren voor de spelers. Ook kijkt hij naar de gevolgen voor de velden als hij wedstrijden wel door laat gaan. Hij neemt in zijn overwegingen mee dat als hij de velden goedkeurt, het veld dusdanige schade zal oplopen dat het verdere competitieverloop daardoor geschaad kan worden. Is dat zo dan zal hij de wedstrijden afgelasten. Dat geldt zowel voor beker-, competitie- en vriendschappelijke wedstrijden.
Een consul is dus iemand die kan beslissen of wedstrijden doorgaan of niet.
Daarnaast is er nog een door de KNVB aangestelde regioconsul. Deze laatste komt pas in actie als er gerede twijfel bestaat over de afkeuring door de eigenaar of consul.

Wie is onze consul?

Jan Griep uit Veere is de consul van V.V. Veere.

Eigenaar

Als de consul van de KNVB de velden heeft goedgekeurd kan degene die de velden namens de eigenaar keurt alsnog besluitende wedstrijden af te gelasten. Hij zal dit doen als hij verwacht dat de velden te veel schade zullen oplopen. In extreme gevallen, bij plotselinge regenval, vorst of andere plotselinge weersveranderingen, kan hij zelfs een wedstrijd die al begonnen is afgelasten.

Scheidsrechter

Uiteindelijk kan ook de scheidsrechter vlak voor of zelfs tijdens de wedstrijd besluiten de wedstrijd af te gelasten of te staken. Hij zal dit doen als de toestand van het veld of het weer (b.v. onweer) gevaar kan opleveren voor de spelers.