Verzekeringen

De KNVB heeft voor haar leden twee aanvullende verzekeringen, de collectieve ongevallenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering, afgesloten.
Bij ongevallen / incidenten moet altijd eerst de “eigen” verzekering ingeschakeld worden. Keert deze gedeeltelijk of wellicht helemaal niet uit, dan kan men de collectieve verzekering van de KNVB inschakelen. Op http://www.knvb.nl/Assist staat een beknopt dekkingsoverzicht van beide verzekeringen. Hieronder volgt een zeer beknopte samenvatting hiervan. De volledige en bindende polisvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij het KNVB districtskantoor.

Collectieve ongevallenverzekering

Verzekerd zijn geregistreerde leden van de sectie amateurvoetbal van de KNVB, zoals senioren, junioren en pupillen, (assistent-) scheidsrechters, consuls, bestuurs- en commissieleden, vrijwilligers enz.
Vrijwilligers (niet-leden) bij het verrichten van incidentele werkzaamheden/diensten.
De verzekering geldt tijdens alle activiteiten, dus niet alleen trainingen of wedstrijden, maar ook alle overige activiteiten die het algemeen belang van de vereniging dienen en tijdens de reis naar of van dergelijke activiteiten.
Melding van een ongeval dient plaats te vinden door middel van een schadeformulier dat verkrijgbaar is bij de secretaris van de vereniging of op http://www.knvb.nl/Assist.
Schademeldingen dienen te worden gestuurd naar: W.A. Hienfeld B.V. Afdeling Medisch Varia Schade, Postbus 75133, 1070 AC Amsterdam, tel. 020-5469469.
Een overlijden dient binnen 48 uur gemeld te worden aan expert Cunningham Lindsey, tel. 088-2866464 (24 uur per dag)

Collectieve aansprakelijkheidsverzekering

De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade (letsel- en zaakschade, incl. gevolgschade) waar ook ter wereld toegebracht aan derden.
Verzekerd zijn de door de KNVB toegelaten verenigingen, personen die bij de KNVB als leden zijn geregistreerd en waarvoor premie wordt betaald, vrijwilligers (niet-leden), gedurende de tijd dat zij werkzaamheden verrichten ten behoeve van verzekerden en functionarissen in dienst van de KNVB, zijn districten en/of de door de KNVB toegelaten verenigingen/stichtingen, zoals consuls, (assistent)scheidsrechters en dergelijke.
De verzekering geldt tijdens alle (club)activiteiten, dus niet alleen de deelname aan trainingen of wedstrijden, maar ook alle overige activiteiten die het algemeen belang van de vereniging dienen, zoals bezoek aan vergaderingen en cursussen, als toeschouwer bij thuis- en uitwedstrijden enz. Melding van een schade c.q. een aansprakelijkstelling dient plaats te vinden aan Aon Nederland, t.a.v. F. Stephenson, Postbus 12250, 1100 AG Amsterdam-ZO, o.v.v. KNVB-100146/800.